יעוץ מס - מידע מקצועי - מונחים בנושאי מיסים ומיסוי
מתוך אתר משרד האוצר

מס מוגדר כ"תשלום המוטל דרך כפייה על ידי רשות ציבורית, באין כנגדו שום תמורה ישירה הניתנת מידי הרשות למשלם המס". לפיכך, יהיה תשלום כלשהו בחזקת מס רק כאשר יאפיינו אותו ארבעת התנאים להלן יחדיו: התשלום אינו מוחזר למשלם, התשלום נועד לרשות ציבורית, התשלום נעשה בידי המשלם, המשלם אינו מקבל תמורה ישירה בעד כספו.

ניתן להטיל על האזרחים "מס יחסי" - מס המוטל בשיעור קבוע ללא קשר לגודל ההכנסה, הרכוש או ההוצאה. לעומת זאת,  "מס פרוגרסיבי" - מוטל בשיעורים מדורגים העולים עם עליית ההכנסה.

נוהגים לסווג את המיסים לשתי קבוצות עיקריות: מיסים ישירים ומיסים עקיפים. המיסים הישירים מוטלים על הכנסתו של משלם המס, עושרו ורכושו ובכך מותאמים ליכולת התשלום שלו, לדוגמא: מס הכנסה, מס חברות, מס רכוש, מס שבח מקרקעין, מס רכישה, מס מעסיקים ומס ערך מוסף (מע"מ). המיסים העקיפים מוטלים על הוצאותיו של האזרח: מס קניה, מכס, בלו ומס בולים.
 
יש באתר 37 אורחים מחוברים
שיעור המס הגבוה ביותר נובע לדעתי מ...