יעוץ מס - מידע מקצועי - מונחים בתחום שוק ההון
מתוך אתר אינפיניטי - בית השקעות

בנק מרכזי: בנק רשמי של מדינה. בארה"ב - הפדרל רזרב ואצלנו - בנק ישראל, הבנק והנגיד בראשו מחליט מידי חודש, על רמת הריבית במשק. קביעתו משמשת כבלם לאינפלציה (בהעלאת ריבית) אך מביאה להאטה בפעילות המשק והפוך. הריבית שקובע הנגיד משמשת בסיס לכלל הריביות במשק ומשפיעה באופן ישיר על התשואות והרווחים של שוק אגרות החוב.

בורסה: מקום בו נערך המסחר בנירות ערך. בישראל המסחר נערך בשיטת הרצף בה הסוחרים נותנים פקודות לקניה או מכירה דרך מחשב. המסחר מתאפשר כאשר יש "חלוקי דעות" בין אנשים שונים. האחד חושב שבמחיר מסויים כדאי לו לרכוש מניה מסויימת מאחר וצופה שמחירה יעלה ואילו האחר מוכן למכור אותה במחיר זהה מאחר וחושב הפוך ממנו, כך נוצר בינהם מפגש ומתקיימת עסקה.

בורסה-מניות כללי: בבורסה בתל אביב נסחרות כ-600 מניות לערך. נחלקות לקבוצות ע"פ גודל ושכיחות מסחר.

בורסה-שלב טרום פתיחה: במהלך שלב זה מזרימים הבנקים והברוקרים למחשב הבורסה בת"א את פקודות הקנייה והמכירה שהתקבלו מהציבור. שלב זה נמשך מ-08:30 ועד לפתיחה.

בורסה שלב פתיחה: ניתנות הוראות (קנייה או מכירה) טרם הפתיחה, שקלול המחירים כפוף להנחיות נוספות קובעות את שער הפתיחה של מניה. מאה המניות הגדולות מתחילות להסחר 09:45 לערך, ב- 10:15 יתר המניות ואיגרות חוב ב- 10:05. השינוי במחיר המניות ביחס למחיר הסגירה מיום המסחר הקודם מוגבל.

בורסה-שלב המסחר: שלב זה מכונה שלב הרצף מתחילת המסחר, מסתיים ב-16:45.המסחר בשלב זה מתבצע בין קונה אנונימי אחד למוכר אנונימי אחר. לכל עסקה יש מחיר משלה והמסחר הוא בו זמני בכל ניירות-הערך. האג"ח מסתיים בשעה 16:30.

בורסה-שלב הנעילה: שלב זה מתחיל לגבי מניות ב-16:45 ומסתיים ב-17:00. השינוי משלב המסחר הוא שכאן כל העסקאות נעשות רק בשער הנעילה אשר נקבע בתחילתו, שער הסגירה מהווה בסיס לתחילת המסחר ליום המסחר הבא.

עסקה מחוץ לבורסה: עסקה המתבצעת שלא דרך מערכת המחשב של הבורסה לניירות ערך בת"א. עסקה כזו יכולה להתקיים גם מחוץ לשעות המסחר.

חבר בורסה: בבורסה לני"ע בת"א ישנם כ - 30 חברים בהם הבנקים. ישנן חברות לניהול תיקים חברות בורסה בעצמן אשר מחזיקות את כספי הלקוחות אצלם.

זירת המסחר: חדר בו מתבצעות העסקות בין נציגי חברות הבורסה "בצעקות". מאז שעברה הבורסה בת"א לשיטת הרצף המסחר מתנהל דרך המחשב ואין יותר זירה. בבורסות רבות אחרות נמשך המסחר בזירה.

ימי מסחר: בישראל א-ה במרבית מדינות העולם ב-ו'. פערי הימים יוצרים לעיתים מצב מלאכותי של שוני בין מחיר מניה בחו"ל (למשל במדד הנאסד"ק) לבין מחירה בישראל.
 
יש באתר 44 אורחים מחוברים
שיעור המס הגבוה ביותר נובע לדעתי מ...