יעוץ מס - מידע מקצועי - מונחים בנושאי מיסים ומיסוי
מתוך אתר ויקיפדיה

מס ערך מוסף, או בראשי תיבות מע"מ, הוא מס הנהוג במדינות רבות בעולם, והוא נכלל במחירם של מוצרים ושירותים, כאחוז מסוים מסכום הקנייה. לעתים שיעור המע"מ אחיד לכל המוצרים ולעתים ברמות אחדות בהתאם לסוג המוצר. המס הוא מס עקיף המוטל על ההוצאה, וככזה הוא למעשה מהווה נטל רב יותר על המשלם, ככל שהכנסתו נמוכה יותר.

המס נקרא כך מכיוון שהוא מוטל בכל שלב בשרשרת המוצר על הערך שמתווסף לו על ידי כל חוליה בשרשרת - החל ביצרן, דרך הסיטונאי, קמעונאי והצרכן הסופי. כל אחד מהם משלם למעשה את המס רק על הגידול במחיר שהוא יצר, ומתקזז על העלויות שהיו לו על מנת ליצור ערך מוסף זה. במלוא עלות המס נושא, בסופו של דבר, רק הצרכן הסופי.

מס ערך מוסף הוטל בישראל ב-1 ביולי 1976, מכוח חוק מס ערך מוסף, בעקבות המלצותיה של "ועדת אשר", שעסקה בעניין זה. למע"מ שיעור אחיד והוא מוסף למוצרים במעמד הקניה. טבלת שינויי שיעור המע"מ בישראל: מהחלתו ב-1 ביולי 1976 - 8%, ב-1977 - 12% (עליית הליכוד לשלטון), ב-1985 - 18%, ב-1990 - 17%, ב-15 ביוני 2002 - 18%, ב-1 במרץ 2004 - 17%, ב-1 בספטמבר 2005 - 16.5%, ב-1 ביולי 2006 - 15.5%.

במקרים אחדים ניתן פטור ממס ערך מוסף, או מוטל מס בשיעור אפס: ירקות ופירות טריים (כלומר כאלה שלא עברו עיבוד כלשהו) פטורים ממע"מ. לא מוטל מע"מ על שירותים שמספקים מוסדות כספיים (בנק, חברת ביטוח, הבורסה לניירות ערך בתל אביב, חלפני כספים), ועל מוצרים ושירותים שמספק מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר). על משכורות שמשלמים מוסדות כאלה לעובדיהם מוטל מס שכר, שגובהו (באוגוסט 2005) 17% במוסד כספי, 8.5% במלכ"ר.

חוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממיסים) מעניק פטור ממע"מ לטובין הנמכרים באזור אילת, לצריכה שם, וכן לטובין הנמכרים לתושב אילת. חוק זה בא לעודד את התיירות והפעילות העסקית באילת. תיירים פטורים בעת שהותם בישראל ממע"מ על מרכיבים אחדים מחבילת שרותי התיירות: איכסון בבתי מלון, ובכלל זה כל ההוצאות במלון הנילוות ללינה (מזון ומשקאות, כביסה, בידור וכדומה), בתנאי ששולמו דרך חשבון הלינה ובמטבע זר. שרותי הסעה, תיור והשכרת רכב - אם התבצעו באמצעות ספקים מאושרים ושילמו במטבע זר. הם גם זכאים לבקש החזר מע"מ, בתנאים מסוימים, על רכישות מוצרים בני-קימא לצורך ייצואם אל מחוץ לגבולות הארץ.
 
יש באתר 36 אורחים מחוברים
שיעור המס הגבוה ביותר נובע לדעתי מ...