יעוץ מס - מידע מקצועי - מונחים בנושאי מיסים ומיסוי
מתוך אתר משרד המשפטים

הלבנת
הון הוגדרה כביצוע פעולה ברכוש, שמקורו בפשיעה במטרה להסתיר או להסוות את מקורו של הרכוש, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, להטמיעו ברכוש לגיטימי ולהכינו לשימוש חוזר. להלבנת הון שלבים רבים המלווים אותה החל מעבירת המקור - העבירה שבאמצעותה הופק ההון, דרך פעולות ההלבנה עצמן השזורות לאורך "שרשרת ההלבנה" וכלה בשימושים החוזרים שנעשים בהון לאחר שהולבן.

הרשות הינה בעיקרה גוף מודיעיני שהוקם כדי לסייע במניעה ובחקירה של עבירות הלבנת הון ושל מימון פעילות טרור כחלק מהצטרפותה של מדינת ישראל למאבק הבינלאומי בתופעות אלה. ביום 1 באוגוסט 2005 נכנס לתוקפו חוק איסור מימון טרור במסגרתו נכללו הוראות נוספות למלחמה בהלבנת הון ושמה של הרשות שונה ל"רשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור".

כמעט תמיד תאוות הבצע היא זו אשר מדרבנת את העבריין לביצוע העבירה, הרעיון העומד בבסיס המאבק הבינלאומי בהלבנת הון, אליו הצטרפה ישראל, הינו לצמצם למינימום את המוטיבציה לביצוע העבירה, זאת בכך שנמנע מהעבריין את האפשרות להשתמש ולהחזיק בכסף שמקורו בפשע או לנסות להסתיר את מקורו הבלתי חוקי.

ההסלמה שחלה בפיגועי הטרור ברחבי העולם בשנים האחרונות, העלתה על סדר היום הבין-לאומי את הצורך בדרכי לוחמה אפקטיביות ומתוחכמות נגד ארגוני טרור. בעקבות מתקפת הטרור על ארה"ב ב-11 לספטמבר 2001 הרחיב ארגון FATF את ייעודו מעבר להלבנת הון גם למאמץ הגלובלי כנגד מימון הטרור. ארגוני הטרור הם ארגוני פשיעה לכל דבר, והגם שהמניע לקיומם אינו השגת רווחים, הם משתמשים בכל הטכניקות המוכרות של הלבנת הון כדי להסתיר את מקור הכספים שהם מגייסים, את זהות החברים בארגון הטרור, ואת יעדו של הכסף. מכיוון שכך, החליטה הקהילה הבינלאומית להחיל את כל הכללים שנקבעו לצורך המאבק כנגד הלבנת ההון גם למלחמה כנגד מימון הטרור.

כדי להגשים מטרה זו, הוציא ארגון FATF סטנדרטים בינלאומיים חדשים במאבק בטרור בדמותם של 9 המלצות, אשר נוספו ל- 40 ההמלצות שכבר פורסמו בנושאי הלבנת הון, וקרא לכל המדינות לאמץ וליישם אותן. ההמלצות כוללות בין היתר אמצעים שונים שנועדו למנוע מטרוריסטים ותומכיהם את הגישה למערכת הפיננסית הבינלאומית ולעשות בה שימוש, בתחומים בהם נקבע יש סיכון מיוחד למימון טרור – העברות אלקטרוניות, עמותות צדקה, פעילות בינלאומית פיננסית שהיא חוץ בנקאית, ופעילותם של בלדרים.

על פי הכללים הבינלאומיים שנקבעו נדרש הסקטור הפיננסי הפרטי אף הוא ליטול חלק במאבק כנגד הלבנת הון ומימון טרור, ובמסגרת זו הוטלו עליו החובות הבאים: 1. החובה של המוסד הפיננסי להכיר את לקוחו Know Your Customer,
המוסד הפיננסי נדרש לא רק לזיהוי מלא ואפקטיבי של הלקוח, ושל הנהנה האמיתי, כי אם גם להכיר את הלקוח ואת טיב עסקיו. 2. חובות דיווח של המוסדות הפיננסיים לרשות מוסמכת על פעולות בלתי רגילות המעוררת חשד להלבנת הון. בחלק מן המדינות נקבעו אף חובות דווח על פעולות רגילות ושגרתיות כגון הפקדות מזומן מעל 10,000$. 3. הקמת יחידות למודיעין פיננסי (FIU-Financial Intelligence Unit) המחליפות ביניהן מידע בנוגע לחשדות להלבנת הון ומימון טרור. בישראל יחידה זו הינה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. 4. חילוטו של רכוש המעורב בפעילות הלבנת הון ומימון טרור.

על פי חוק חייבים לדווח לרשות בנקים, חברות ביטוח, סוכני ביטוח, קופות גמל, מנהלי תיקים, חברי בורסה, נותני שירותי מטבע ובכלל זה חלפני מטבע זר, והעוסקים בניכיון שקים והעברות כספים לחו"ל.

הדווחים הם משני סוגים: דווחים רגילים: דיווחים שוטפים המדווחים על פעולות המוגדרות על פי סכום או סוג הפעולה לדוגמא: העברה בנקאית בינ"ל בסכום הגבוה ממיליון ₪, או כל פעולה של משיכה או הפקדה במזומן בסכום הגבוה מ -50,000 ₪. דווחים בלתי רגילים: דיווח על פעולה בלתי רגילה, כלומר על פעולות שנראו למוסד הפיננסי כחורגות ממהלך העסקים הרגיל של הלקוח, ושעל כן מעוררת חשד, אף אם אין ידיעה או חשד לזיקה בין הפעילות לבין עבירת מקור.

מוסדות פיננסים וכל עובדיהם יהיו מוגנים מאחריות פלילית או אזרחית בשל הפרה של כל איסור גילוי מידע מכוח חוזה, חוק, תקנה או הוראה מנהלית, וזאת אם דיווחו בתום לב על חשדם לרשות לאיסור הלבנת הון גם אם לא ידעו את מהות העבירה הפלילית והאם התרחשה בפועל או לא. חשוב להדגיש כי חל איסור על המוסד הפיננסי או על עובדיו לדווח ללקוח כי קיים חשד נגדו שדווח או שאמור להיות מדווח לרשות.

ככלל, הרשות משמשת כחיץ בין הסקטור הפיננסי הפרטי לבין רשויות האכיפה, דבר המקל על המוסדות הפיננסיים השונים לשתף פעולה עם הרשות, ביודעם שהשימוש במידע המועבר על ידם נעשה באופן מדוד ושקול לאחר החלטה של גורמים מקצועיים ומשפטיים מנוסים הבודקים כל מקרה לגופו, והוא איננו חשוף בפני רשויות האכיפה באופן גורף לשם כל חקירה או דרישה אלא אך ורק בהתאם להוראות החוק
 
יש באתר 31 אורחים מחוברים
שיעור המס הגבוה ביותר נובע לדעתי מ...