יעוץ מס - מידע מקצועי - מונחים בנושאי מיסים ומיסוי
מתוך אתר ynet רו"ח ברוך אוליאניצקי 2004

להחזר מס זכאי כל אדם ששילם מס הכנסה במהלך השנה ובסיומה מתברר כי חבות המס השנתית שלו נמוכה מסכום המס ששולם בפועל במהלך השנה. החזרי המס נובעים בעיקרם מכך שברמה החודשית, ניכוי המס במקור על ידי המעביד לא תואם את ההכנסה השנתית של העובד. חוסר התאמה זה נובע בשל: אי רציפות בעבודה ברמה שנתית, אי קבלת מלוא הניכויים והזיכויים המגיעים לעובד כיוון שלא הצהיר עליהם למעביד, טעויות של מעביד בסעיפי הניכוי, או חוסר יכולתו של המעביד ליישם את מתן ההנחות במס (נכויות, אזורי מגורים מועדפים, אי רציפות בעבודה, הפקדות אישיות לקופות גמל אשר לא כלולות בתלוש השכר, ועוד).

להלן המקרים השכיחים בהם קיימת זכאות להחזר מס. אם אחד או יותר מן הסעיפים האלה חל עליך, קיים סיכוי טוב שמגיע לך החזר מס: אבטלה בחלק מהשנה, החלפת מעבידים במהלך השנה ללא ביצוע תאום מס, בעיה רפואית של העובד או בת זוגו או מי מבני משפחתו מדרגה ראשונה, עבודה במהלך שנה בישראל ובחו"ל, שינויים במצב אישי או משפטי במהלך שנה (לידת ילד, גירושין, תשלום מזונות וכו'), מגורים באזור עדיפות לאומית (רמת הגולן, גליל,יהודה ושמרון , נגב וערבה), עולים חדשים עד 3 שנים מיום שעלו לארץ, חיילים משוחררים במשך שנתיים מיום שיחרורם מצה"ל, תשלומים באופן עצמאי לקרן פנסיה, קופת גמל ו/או בטוח חיים.

ניתן לבדוק ולדעת את סכום החזר המס המגיע לפני הגשת הדו"ח למס הכנסה. לצורך כך דרושים כל הנתונים (ואחר כך גם מסמכים) על ההכנסה השנתית, המצב המשפחתי, הרפואי והמשפטי. לצורך קבלת החזר מס חייבים להגיש למס הכנסה דו"ח על הכנסות. עבור ציבור השכירים יש למלא טופס "החזר מס לשכירים" שהוא קצת יותר קל למילוי מטופס "דין וחשבון על ההכנסות" המיועד לחייבים בהגשת הדו"ח השנתי. יחד עם טופס "החזר מס לשכירים" יש להציג מסמכים לגבי ההכנסות, הניכויים והזיכויים האישיים הנדרשים כגון: טפסי 106 (ריכוז שנתי על משכורת), אישורים מהמוסד לביטוח לאומי בגין גמלאות ששולמו (תשלום דמי אבטלה, למשל), אישורים מהרשות המקומית לגבי מקום מגורים, במקרה של מגורים בישובי ספר, טפסי 161 בגין פיצויים, אישורים רפואיים, אישורים שנתיים מקופות גמל וכדומה.

לגבי בן/בת זוג אין התייחסות בפקודת מס הכנסה לחובת הדיווח על הכנסותיו בדו"ח המוגש על ידי בן הזוג האחר. החייבים בהגשת דו"ח שנתי על פי סעיף 131 לפקודה, ותקנות שתוקנו מכוחו של החוק, חייבים לדווח גם על הכנסות בני זוגם. לכן, צריך הנישום לדאוג תמיד כי בדיקת הזכאות להחזר מס מתבצעת על הכנסות שני בני הזוג. חשוב לציין שהדיווח על שני בני הזוג הוא בעל השפעות על חבות המס של כל אחד מהם.

חישוב חבות המס הינו שנתי ומבוסס על הכנסה ממשכורת, מדמי האבטלה והכנסות אחרות שהתקבלו באותה שנה, ולכן אם היית מובטל תקופה מסוימת במהלך השנה, הרי שלא היתה רציפות בעבודה ומכאן שתוכל לקבל החזר מס, כאשר יבוצע החישוב השנתי של ההכנסות. אגב, לא ניתן להעביר הכנסות בין שנות המס השונות.

טופס 106 הינו מסמך מרכזי שיש להגישו. הטופס מפרט את הכנסות העובד בשנת המס ואת הניכויים שבוצעו לו במקור. המעביד חייב למסור לעובד טופס 106 עד ליום 31 בחודש מרץ לגבי הכנסותיו בשנה הקודמת. ניתן לאתר את המעביד ולקבל ממנו את העתק הטופס גם אם הטופס יידרש לאחר מספר שנים. במקרים קיצוניים ניתן להסתפק בתלוש משכורת אחרון מהמעביד.

הגשת דו"ח החזר מס לשכירים אכן יוצרת לפונה רישום במרשמי מס הכנסה, אך אין לראות בפעולה רישומית זו "פתיחת תיק", שתחייב בעתיד את מגיש הדו"ח בחבות כלשהי. למעשה זהו רישום חד פעמי לצורך החזר מס. כל דו"ח להחזר מס עובר בדיקה ואישור במס הכנסה ללא נוכחות הנישום. צריך לבדוק ולוודא לפני הגשת הדו"ח שאכן כל הנתונים שנמסרו בו הם נכונים ומלאים, וזאת על מנת לקצר ככל האפשר את זמן הטיפול בדו"ח ולמנוע מצבים בהם עקב אי מסירת כל הנתונים, תיצור מצב של תשלום מס נוסף. חשוב לציין כי הגשת דו"ח עם נתונים מלאים ונכונים מונעת גם את אי הוודאות ואי הנוחות הכרוכים בפנייה לאגף מס הכנסה. מצב בו בקשת החזר מס גוררת הודעה אחרי בדיקת מס הכנסה שהנישום דווקא חייב להם כסף, ייתכן רק במקרה שהדו"ח שהוגש לא כולל את כל הנתונים או לא נבדק ביסודיות על ידי גורם המתמחה בהחזרי מס.

לדו"ח שכירים שמוגש על ידי יחיד שאינו חייב בהגשת דו"ח שנתי, אין מועדי הגשה קבועים בפקודה, ולכן אפשר למסור אותו בכל זמן. סעיף 159 א' קובע שהחזר המס יבוצע תוך 90 יום או עד 31 ביולי בשנת המס שלאחר שנת המס אשר לגביה הוגש הדו"ח, לפי התאריך המאוחר שבהם. לצערנו, אגף מס הכנסה מתקשה לעמוד במועדים שהוזכרו לעיל, ולכן החזר מס יכול להתבצע גם תוך שנה מיום הגשת הדו"ח. כמו כן חשוב לקחת בחשבון את התקופה של הכנת דו"ח. אבל אל דאגה, מס הכנסה משלם ריבית על כסף שלא הוחזר במועד.

הגשת דו"חות למס הכנסה וקבלת החזרי מס מוגבלת בתקופה וניתן לקבל החזרי מס עד 6 שנים מתום שנת המס לגביה הוגש דו"ח על הכנסות. העצמאים, להבדיל משכירים, מחויבים בהגשת דו"ח על הכנסות בכל שנת מס. דו"ח על הכנסה של עצמאי מבוסס על דו"ח רווח והפסד שהיה לעצמאי בעיסקו. העצמאי משלם מקדמות במהלך השנה, ומנוכה ממנו מס במקור על ידי לקוחות, ורק בתום השנה הוא יכול לדעת את חבות המס שלו. אם שילם מס הכנסה ביתר, זכאי גם העצמאי להחזר מס.

הגשת דו"ח להחזר מס באמצעות חברה המתמחה בהחזרי מס דומה לכל שרות אחר שאנו משלמים עבורו, כדי לחסוך זמן ולטפל באותו נושא בצורה המקצועית והטובה ביותר. היתרון בחברה המתמחה בהחזרי מס הוא ביכולת לתרגם את הידע המקצועי והניסיון המצטבר של נותן השרות לאומדן די מדויק של החזר המס הצפוי, ואף לתרום להגדלתו. חברה מתמחה יכולה גם לעזור באיסוף והשלמת אישורים חסרים, טיפול ומעקב צמוד מול רשויות המס ואף ביקורת משלימה לאחר קבלת החזר המס לאימות התוצאות מול הצפי. חשוב לציין שההוצאה בגין טיפול בהחזר מס הנה הוצאה המותרת בניכוי מההכנסה החייבת, כלומר בשנה בה שולם שכר הטרחה זכאי המשלם להחזר מס בעבור ההוצאה. חברות להחזר מס גובות בדרך כלל סכום קבוע של כמה מאות שקלים עבור פתיחת תיק ועוד כ- 20% מסך ההחזר המגיע לנישום בתוספת מע"מ. רוב החברות גובות את שכרן (לבד מהתשלום עבור פתיחת התיק) עם קבלת ההחזר מממס הכנסה. החזר המס אמור להתבצע ישירות לחשבון הבנק של הלקוח. כדי להבטיח שהחברה שטיפלה בהחזר המס אכן תקבל את שכרה, נוהגות חברות רבות לפתוח חשבון נאמנות (נדרש לכך אישור מתאים), אליו יועבר ההחזר, וממנו תנכה החברה את שכר העבודה שלה ותעביר את היתרה לנישום. מס הכנסה מטפל בכל דו"ח שמוגש לו ומחזיר כל סכום, אך חשוב לציין כי החזר לשנה אחת בסכום של עשרות או אף מאות בודדות של שקלים, יהיה כנראה לא כלכלי לביצוע.

 
יש באתר 39 אורחים מחוברים
שיעור המס הגבוה ביותר נובע לדעתי מ...